Wat is een zelfoogstboerderij?


Wat is een zelfoogstboerderij?

De Pluk & Snoeptuin is een Biologisch gecertificeerde zelfoogstboerderij voor groenten en klein fruit volgens het CSA-principe.
Op een zelfoogstboerderij kunnen de mensen zelf hun groenten komen oogsten.  De boer(in) bewerkt de bodem, zaait en plant en verzorgt de groenten en het fruit tot het oogstklaar is, dan is het aan de plukkers.
Mensen kopen in het begin van het jaar een “oogstaandeel” en kunnen daarmee heel het jaar rond hun groenten en klein fruit komen oogsten.
Zij worden op die manier lid van de boerderij en worden mee betrokken bij het reilen en zeilen op de boerderij.  Op deze manier delen boer(in) en verbruiker samen opbrengst en risico verbonden aan de landbouw. 
De boer(in) zorgt ervoor dat er het hele jaar rond verschillende variëteiten aan groenten en klein fruit beschikbaar zijn. 
Doordat de boer voor een vaste groep mensen groenten teelt, en dus weet hoeveel hij/zij moet voorzien, kan verspilling tegengegaan worden.

Inschrijven doe je voor een heel jaar en voor heel je gezin.
Een jaar loopt van april tot maart.
Wat “oogstklaar” is wordt via mailverkeer meegedeeld aan onze plukkers en op het veld wordt het aangeduid met gekleurde vlaggetjes en beknopte infobordjes,
Meestal is de boer(in) aanwezig op het veld om je met raad en daad bij te staan bij het oogstproces.

Verklein samen met ons je ecologische voetafdruk:

Voordelen van zelfoogst:

Waarom biologisch eten?
De keuze om biologisch te eten heeft uiteenlopende redenen:
Official Member C.S.A.Instagram